Vše, co jste chtěli vědět o škrtidlu (a báli jste se zeptat)

Škrtidlo, staletí starý nástroj první pomoci, zaznamenává v posledních letech v civilní sféře velkolepý návrat, zejména v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky. Jeho smysl se dá použít do jediné věty: škrtidlo zachraňuje životy.

Důvodem renesance škrtidla jsou zkušenosti z hromadných civilních zdravotnických událostí, především nedávných teroristických útoků. Zatímco v případě zranění jednotlivce má zdrženlivost v použití škrtidla své opodstatnění, při událostech se spoustou pacientů na jednom místě, jako je teroristický útok, je škrtidlo takřka nenahraditelné.

Při útoku na bostonský maraton v roce 2013 zůstala většina případů masivního krvácení neošetřena, menší část (asi desetina) byla úspěšně ošetřena improvizovanými škrtidly. Následné studie jednoznačně doporučily (znovu)zavedení postupu na zastavení masivního krvácení do civilních podmínek. (1) „Bez jakýchkoliv pochybností škrtidla zachraňovala životy,“ okomentoval situaci Joseph Blansfield, programový manažer Boston Medical Center.

Použití škrtidla

Kdy použít škrtidlo? V případě masivního krvácení (krev stříká, nebo teče proudem z rány) a amputací končetin. Škrtidlo by nemělo být používáno dříve, než jste se pokusili zastavit krvácení jinými prostředky – přímým tlakem na ránu (prsty nebo tlakovým obvazem). Pokud do patnácti minut krvácení nepřestane, lze přiložit škrtidlo. Výjimkou jsou situace, kdy je malý počet zachránců a velký počet zraněných (hromadné neštěstí, teroristický útok), takový rozsah poranění, že tlakový obvaz nelze efektivně použít, a úplná amputace končetiny.

Jak vypadá správné škrtidlo? Nejlepší je samozřejmě mít ve své lékárničce profesionální škrtidlo. Z těch nejoblíbenějších a nejdoporučenějších to je C.A.T. nebo SWAT-T. Pokud u sebe profesionální škrtidlo nemáte, je možné improvizovat s jinými materiály – trikem, šátkem, textilií atd. Je potřeba, aby improvizované škrtidlo bylo alespoň 5 cm široké a tak dlouhé, aby ho bylo možné několikrát omotat kolem končetiny a ve výsledku tak vytvořit pás o šířce cca 10 až 15 cm. Nikdy nelze jako škrtidlo použít tenký materiál jako je drát, tkanička apod.!

Kam se škrtidlo umísťuje? Armádní protokol TCCC to ve své poslední verzi shrnuje jednoznačně: přiložte okolo končetiny mezi ránu a trup, 5-10 cm od okraje zranění. Nikdy ho neumisťujte přímo nad ránu, nad místo zlomeniny či nad kloub. Pokud je zranění 5-10 cm pod kloubem, umístěte škrtidlo až nad kloub.

Jak škrtidlo použít? Škrtidlo se přikládá přes rukáv či nohavici, aby se zamezilo poškození měkké tkáně. Po přiložení se utahuje, dokud krvácení nepřestane. V případě improvizovaného škrtidla jej přiložte na místo, udělejte jeden uzel (jako při vázání tkaničky), na uzel položte tyčku (větev, teleskopický obušek, kubotan) a nad ní dvojitý uzel. Tyčku nyní použijte jako vratidlo – otáčejte s ní a tak utahujte škrtidlo, dokud krvácení nepřestane. Tyčku následně fixujte ke končetině, aby se škrtidlo nepovolilo.

Pozor! Nedostatečné utažení škrtidla může vést k tomu, že znemožníte odtok krve z končetiny, ale přítok do ní je stále možný. Krev se v ní hromadí a krvácení pokračuje. Proto je vždy nutné se přesvědčit, že škrtidlo je funkční a krvácení bylo zastaveno! Pokud je škrtidlo přiloženo pod kloub a krvácení nepřestává, přiložte další škrtidlo nad kloub. První škrtidlo nesundávajte!

Škrtidlo nikdy nezakrývejte oblečením, musí zůstat viditelné. Pokud chcete být profíci, udělejte zraněnému s turniketem na čelo písmeno „T“ (tourniquet = anglický výraz pro škrtidlo) dříve, než se přesunete k dalšímu raněnému. Pokud to je možné, je užitečné pro zasahující profesionály poznamenat čas přiložení škrtidla (opět na čelo).

Rizika použití škrtidla

V uplynulé dekádě to škrtidlo nemělo právě jednoduché. Z výuky civilní první pomoci takřka zmizelo a jeho používání nebylo doporučováno, zejména kvůli riziku poškození končetiny a kompartment syndromu. Další výhradou je, že je obtížné škrtidlo správně aplikovat. Zkušenosti s jeho používáním armádou v konfliktech na Blízkém východě ale velmi přesvědčivě ukazují, že negativní následky se objevují jen výjimečně.

Rozsáhlá studie z Bagdádu, čítající data 292 pacientů s 309 poškozenými končetinami ukázala, že se neobjevil ani jeden případ kompartment syndromu v důsledku použití škrtidla, ani žádné dlouhodobé poškození nervů. Jediným negativním následkem bylo drobné poškození měkké tkáně (odřeniny, puchýře) u sedmi pacientů. 97% škrtidel bylo správně nasazeno. (2) K podobnému výsledku došla studie z dat letecké základny v Kandaháru, jejíž shrnutí je jednoznačné: „Škrtidla zachraňují životy.“ (3)

Efektivita škrtidel se ukázala i v Izraeli. Studie čerpající data z období 4 let a 91 případů došla k závěru, že škrtidlo je efektivní a jednoduše použitelná (kam mediky, tak laiky) metoda prevence vykrvácení v přednemocniční péči, a to v podstatě bez komplikací. (4)

Myslím, že závěry jsou jednoznačné. Škrtidlo je bezrizikovým nástrojem na zastavení masivního krvácení, které je takřka nenahraditelné v případě velkého počtu zraněných. Každému lze proto doporučit naučit se škrtidlo použít, a to včetně výroby a použití improvizovaného škrtidla. Nejen proto je použití škrtidla od začátku standardní součástí výuky v kurzech Moderní sebeobrany – a mělo by se vyučovat v každém dobrém kurzu reálné sebeobrany hodného tohoto jména.

Poznámky:

(1) Tourniquet use at the Boston Marathon bombing: Lost in translation., dostupné na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25710432

(2) An evaluation of tactical combat casualty care interventions in a combat environment., dostupné na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18376170

(3) An evaluation of tactical combat casualty care interventions in a combat environment., dostupné na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19813350

(4) Tourniquets for hemorrhage control on the battlefield: a 4-year accumulated experience., dostupné na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12768129#

Nákupní košík