Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Jaké údaje zpracováváme, proč a jak dlouho?

Pro poskytování služeb a plnění smlouvy potřebujeme vaše osobní údaje v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, případně fakturační údaje.
Pro vedení účetnictví nezbytně potřebujeme vaše bydliště/fakturační údaje, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Pro zasílání informací o nejbližších termínech kurzů a nových kurzech zpracováváme vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a/nebo telefonní číslo.
Vaše osobní údaje si ponecháváme v databázi pro případ, že byste potřebovali potvrzení o absolvování kurzu, vydání nového osvědčení o absolvování kurzů atd. Můžete zažádat i o úplné vymazání z databáze a pokud zákon nestanoví jinak, vaše osobní údaje vymažeme a nebudeme dál uchovávat.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s vaším svolením ukládají malé množství dat do vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předkládat reklamu, zatímco si prohlížíte jiné stránky.
Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a poskytovatelé a zprostředkovatelé služeb, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to osoby zajišťující zejména webhosting, účetní služby a zpracování daní, a podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás pomocí e-mailu viz sekce Kontakty.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2021.

Kdo je provozovatel a kdo správce?

Provozovatelem webové stránky a správcem i kontaktní osobou je Jasmína Houdek, Jankovcova 1535/2a, Praha 7, IČO: 17493803.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat e-mailem, který najdete v sekci Kontakty.

Nákupní košík