Sebeobrana jako strategie v boji proti násilí na ženách

25. listopad byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Za sebe i celou Moderní sebeobranu vítám všechny iniciativy, které směřují k omezení a vymýcení násilí na ženách a sexuálního obtěžování a k tomuto dni se připojujeme. Pokud se má v této oblasti něco změnit, potřebujeme co nejširší strategie. Za jednu z nich, a to velmi účinnou, považuji i naši činnost, tedy výuku sebeobrany.

Sebeobrana dává ženám možnost volby. Dává jim do rukou nástroje, jak se případnému útoku vyhnout, případně, jak se mu fyzicky bránit. Dává jim do rukou moc. Znalost sebeobrany znamená, že žena není vydána na milost a nemilost útočníkovi. Může se bránit.

Miliony žen na celém světe slyšely, že pokud se budou v případě napadení bránit, svou situaci zhorší. NENÍ TO PRAVDA. Studie (například Kleck & Tark /2005/, Reekie & Wilson /1993/ nebo Ullman & Knight /1992/) jasně ukazují, že slovní a fyzická obrana zásadním způsobem snižuje pravděpodobnost, že dojde je znásilnění.

Podle Irène Zeilinge, ředitelky organizace Garance, je podle jejich statistik strategie fyzické obrany úspěšná v 90 % případů napadení. Ignorování obtěžování naopak agresi zhoršuje. Navzdory rozšířeným tvrzením také existují jasné důkazy o tom, že riziko zranění stoupá v případě, že se žena nebrání, nebo dokonce spolupracuje (viz náš článek zde).

Je tedy správnou taktikou naučit se sebeobranu? Jednoznačně. Experiment profesorky Charlene Senn z Windsorské univerzity na vzorku 900 žen jednoznačně prokázal, že naučit se sebeobranu jako prevenci napadení bezpochyby funguje. Ženy byly rozděleny na dvě stejně skupiny. Jedna se zúčastnila tréninku sebeobrany v rozsahu minimálně 12 hodin, druhá dostala brožuru o bezpečném chování a prevenci. Po čtyřech letech byl počet napadených a znásilněných žen ve skupině s brožurou dvojnásobný!

Není ovšem sebeobrana jako sebeobrana. Dobrý program sebeobrany pro ženy není ani zdaleka jen o fyzickém zápasu. Musí také (nebo možná především) ženy naučit být více asertivní, jak zlomit blok, který jim říká, že se ženy se přeci bránit neumí a nemají, naučit postupy slovního ohrazení, uklidnění situace atd. Fyzická část pak musí být maximálně jednoduchá a přístupná obyčejným ženám, které nemají skvělou fyzickou kondici ani čas techniky neustále nacvičovat.

Přesně takový program najdete u nás. Víme, jak na to…

Houdek

Nákupní košík