Sebeobrana je o nastavení hranic v každodenních situacích

Vogue

Na kurzech moderní sebeobrany se budete zabývat předcházením útoku, správnou komunikací s násilníkem, a především rozpoznáváním toxického chování ze svého okolí.

Odkaz

Další mediální výstupy

Nákupní košík