zavřít

Přihlásit se na kurz

Mám zájem o následující kurz / seminář:

Self-defence stick nebo-li kobutan (též kubotan) je malá úderová zbraň v podobě krátké tyčky do dlaně. S.D.S. concept je originální systém sebeobrany s touto zbraní, vytvořený rakouským instruktorem bojových umění Peterem Weckaufem. Protože jako certifikovaný instruktor S.D.S. conceptu používám jeho prvky při výuce – jak v průběhu kurzů, tak některých seminářů – dovolím si tento systém krátce představit.

Zakladatel S.D.S concept Peter Weckauf jej popisuje ho následovně:

„S.D.S. concept byl vyvinut jako kompletní, samostatný systém. Dá se použít jak k obraně proti ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi, tak k jeho pacifikaci, znehybnění či odvedení, a obsahuje i techniky tlakových bodů. Je flexibilní a dynamický, ale zároveň jednoduchý, tudíž ideální pro každého. Jeho techniky jsou snadno naučitelné a mohou tak být použity v praxi už po velmi krátkém tréninku.“

Jednou z největších výhod S.D.S. conceptu je univerzálnost použití zbraně. Ačkoliv si do názvu vetkl právě kobutan, vyučované techniky lze stejně tak dobře použít s širokou škálou předmětů denní potřeby. V S.D.S. conceptu se tak beze změny pohybů či přístupu trénuje i s lahvemi, deštníky či knihami, čímž se efektivně naplňuje hlavní heslo systému: nikdy nejsi neozbrojen.

Jeden z ústředních principů S.D.S. konceptu je jednoduchost, která vychází z poznání, že komplikované obranné techniky jsou k ničemu a dlouhé drily zbytečné, obzvláště pro začátečníky. Není je totiž možné následně uplatnit v praxi, ve stresové situaci, kterou napadení bezpochyby je. Výsledkem tohoto přístupu je velmi čistý a efektivní sebeobranný systém bez kliček a okrasných prvků, který lze využít v praxi již po velmi krátkém tréninku v délce jednoho dvou seminářů.

Kobutan je v systému využíván především jako zbraň úderová, kdy se využívá toho, že destruktivní energie úderu je několikanásobně zesílena svedením do malé úderové plochy kobutanu (kubotanu). Systém jde až do takových detailů, že obsahuje několik různých způsobů držení kobutanu, každý přizpůsobený konkrétnímu cíli na lidském těle. Studenti se učí úderům z různých stran a úhlů ve vazbě na konkrétní cíle, mezi které patří hlavně vitální zóny, tlakové body a klouby.

Využívá se nejen obloukových úderů, ale i bodání, dokonce i škrábání nebo „hákování.“ Z důvodu univerzálnosti systému nechybí ani vyváděcí techniky a páky, které najdou využití v bezpečnostním sektoru, nebo naopak měkké techniky pro odražení nepříjemného, ale zdraví neohrožujícího chování.

Zajímavá je i velmi dobrá kompatibilita S.D.S. conceptu s jinými bojovými systémy; hlavní náplní tréninku je strategie, taktika, schopnost vyhodnotit riziko a reagovat na něj, nikoliv technika samotná. S.D.S. concept tak jako doplněk ke svému hlavnímu systému cvičí celá řada bojovníků a bojovnic jiných stylů.

Autor článku: Pavel Houdek