zavřít

Přihlásit se na kurz

Mám zájem o následující kurz / seminář:

V tomto článku najdete vždy aktuální informace o našich kurzech ve vztahu k vládním nařízením a epidemiologické situaci: zda se konají, jaká opatření na nich platí atd.

UPDATE 9.9.
 
Aktuálně realizujeme soukromé hodiny i skupinové kurzy.
 
Při cvičení není podle nařízení vlády nutná ochrana dýchacích cest.
 
Každá studentka a student je podle nařízení vlády na začátku lekce povinnen předložit potvrzení, že:
 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; nebo
 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Splnění opatření je kontrolováno při vstupu na kurz. Pokud student a studentka nesplní nařízení, nebudou do prostor Moderní sebeobrany vpuštěni, a to bez náhrady.

 

Naše další hygienická opatření:

- naši instruktoři a instruktorky jsou pravidelně testováni nebo očkováni

- všechny naše prostory jsou mezi lekcemi důkladně větrány

- veškeré pomůcky po konci každé hodiny dezinfikujeme

 

Těšíme se na vás!