V tomto článku najdete vždy aktuální informace o našich kurzech ve vztahu k vládním nařízením a epidemiologické situaci: zda se konají, jaká opatření na nich platí atd.

UPDATE 18.5.
 
Od 24.5.2021 se vracíme do plného provozu. Realizujeme soukromé hodiny i skupinové kurzy.
 
Při cvičení není podle nařízení vlády nutná ochrana dýchacích cest.
 
Každá studentka a student je podle nařízení vlády na začátku lekce povinnen předložit potvrzení, že:
 
a) absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) jí/mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 

Naše další hygienická opatření:

- u vchodu a na dalších místech je umístěna dezinfekce na ruce

- naši instruktoři a instruktorky jsou pravidelně testováni nebo očkováni

- naši instruktoři a instruktorky učí i nadále v respirátorech třídy FFP2

- všechny naše prostory jsou mezi lekcemi důkladně větrány

- veškeré pomůcky po konci každé hodiny dezinfikujeme

Těšíme se na vás!