zavřít

Přihlásit se na kurz

Mám zájem o následující kurz / seminář:

Moderní sebeobrana je komplexním systémem sebeobrany. Jejím jádrem je nekompromisní eliminace útočníka v případě útoku, ale zabývá se také prevencí, nutným nastavením hlavy pro obranu i tím, jak postupovat dále po úspěšné obraně (první pomoc v případě zranění, jednání s policií atd.).

Moderní sebeobrana není postavena na technikách, ale na principech. Vyznačuje se jednotným přístupem – není rozdíl v tom, jestli máte v obraně jen holé ruce, nebo používáte k zbraň, je lhostejné, jestli sedíte, stojíte nebo jste se ocitli na zemi.

Naučíme vás několik jednoduchých nástrojů (technik), které cvičíme tak, že jsou použitelné za každé situace. Zabýváme se vážnými útoky na život a zdraví, počítáme s odhodlaným, větším a silnějším útočníkem, možná posíleným chemickými stimulanty (drogami).

Chápeme, že neexistuje jednotné řešení pro všechny. Nemáme pevnou osnovu daných technik, určenou paušálně všem. Každý má jiné dispozice, sílu, fyzické schopnosti – proto máme daný pouze základní koncept, který instruktor přizpůsobuje každému na míru. Padesátikilová žena se nemůže učit to samé, jako stokilový ranař a čekat od toho stejný výsledek.

K tréninku moderní sebeobrany patří následující okruhy:

Prevence

Fyzický konflikt nezačíná z ničeho nic. Naučíme vás jednoduché zásady bezpečného pohybu ve městě, které velkou část útočníků odradí a pokud ne, budete díky nim mít výrazně lepší výchozí pozici pro obranu. Naučíme vás číst signály útoku tak, abyste nikdy nebyli zaskočeni nepřipraveni. Řada konfliktů lze vyřešit i jinak než fyzicky, proto budeme cvičíme i slovní řešení konfliktů a jejich uklidňování.

Psychologie

Fyzický střet je pro běžného člověka maximálně stresující, krajní životní situací. Proto je nezbytnou součástí moderní sebeobrany i psychologická příprava, která eliminuje vliv paniky či šoku, zabrání efektu „zamrznutí“ a umožní nejefektivnější řešení situace.

Fyzické řešení

Pokud selže všechna prevence, naučíme vás rychle a účinně eliminovat útočníka, a to bez ohledu na rozdíly ve fyzických dispozicích mezi útočníkem a obráncem. Naše postupy jsou maximálně účinné, ale velmi jednoduché, snadno proveditelné a lehce naučitelné.

První pomoc

Úspěšnou obranou pro moderní sebeobranu konflikt nekončí. Ihned je nutné provést bezpečný ústup a zklidnění psychiky na úroveň, ve které je mozek schopen racionálních rozhodnutí. Následně je doslova životně důležité umět si poradit s první pomocí v případě zranění obránce nebo někoho z jeho blízkých.

Právo

Další na řadě je pak právní řešení celé události: oznámení, výpověď na policii, vyšetřování a případné soudní jednání. Právní dohra může mít pro úspěšného obránce srovnatelné následky, jako fyzický útok, i na ni proto musí moderní sebeobrana připravovat.