Oblast Brna má na starosti instrutorka Eva Šipöczová.

V Brně se konají pravidelné mini-kurzy sebeobrany pro ženy, včetně kurzů navazujících. Aktuální termíny najdete zde (pokud se vám ukáže stránka Chyba 404, není vypsán žádný aktuální kurz).