Aby každý, kdo u nás trénuje, mohl naplno využít svůj potenciál, je nutná pravidelná důkladná spolupráce instruktorů a studentů. Instruktor musí každého dobře znát. Proto učíme vždy ve dvojici instruktorů a to v malých třídách o maximálně 10 lidech. U nás na vás nečeká sada technik ve formě jednoho stejného balíčku pro každého.

Respektujeme individualitu

Každý člověk má jiné schopnosti, pohybový rozsah, predispozice atd., které plně respektujeme a rozvíjíme. Moderní sebeobrana je přístup, sada principů, který si s naší pomocí rozvíjí každý sám. U nás na vás – na rozdíl od tradičních přístupů a systémů – nečeká sada technik ve formě jednoho stejného balíčku pro každého.

Naučíme vás jen to, co opravdu funguje

Využíváme nejnovější postupy, čerpáme z aktuálních výzkumů a vše znovu a znovu testujeme. Bez rozpaků si bereme jen to nejlepší, co funguje, a zbytek bez slitování zahazujeme. Zveme si specialisty z různých oblastí na semináře a pravidelně trénujeme s těmi nejlepšími na světě. Učíme vás jen a pouze ty nejlepší postupy, jak ochránit sebe a své blízké.

Naučíme vás to rychle

Využíváme ty nejlepší pedagogické postupy, vhodné pro výuku takové dovednosti, jako je sebeobrana. Setkáte se tak u nás s prvky zážitkové pedagogiky (Pavel Houdek je jejím certifikovaným lektorem), neurolingvistického programování, metody accelerated learning, best practises a další.

Připravíme vás na realitu

Jsme v kontaktu s živou praxí. Díky působení Pavla Houdka v oblasti pomoci obětem kriminality víme, co se děje v reálném světě, jaké jsou aktuální trendy v kriminalitě atd. Jsme tak schopni pružně reagovat a zařadit do výuky obranu proti novým postupům, které kriminální sféra aktuálně využívá.

Pracujeme na osobním rozvoji

Díky poznání a posunování limitů, posilování slabých a rozvoji svých silných stránek u vás díky tréninku moderní sebeobrany dojde i k výraznému osobnímu rozvoji a růstu, který bude mít přesah do dalších oblastí vašeho života. Zvýšíte své sebevědomí, zlepšíte svou komunikaci, pozornost, schopnost vyjednávat, odhad svých možností atd. Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů, nebát se změny a posunovat se kupředu.