Mirek Tichý  

S Moderní sebeobranou jsem začal v roce 2015. Tréninky pro mě znamenaly rozvoj mnoha zásadních věcí: tělesné zdatnosti, základů první pomoci, povědomí o právu, ale především zvýšení sebevědomí a vědomí, že dokážu pomoci sobě i ostatním, když nastane problém. Sebeobrana pro mě zároveň byla impulsem dále se rozvíjet. Po letech stagnace v tělocvičně jsem si našel trenéra a posunul se dál, vyzkoušel jsem několik disciplín jako jsou grappling nebo box a obecně se začal cítit lépe a bezpečněji při pohybu ve městě.