Pavel Houdek, hlavní instruktor

Jakou měl motivaci k vytvoření kurzů sebeobrany zakladatel Pavel Houdek:

„Po několika zkušenostech s fyzickým napadením v období puberty jsem se zapsal do klubu karate a postupně vystřídal několik bojových sportů. Nastavení takových oddílů mi ale příliš nevyhovovalo; nechtěl jsem se připravovat na soutěže, učit se nepoužitelné páky a další, protože jsou „v programu mého stupně,“ ani cvičit jen pravidly povolené techniky s tím, že „na ulici bys pak udělal tohle.“ Proč se ono „tohle“ neučit rovnou?

S touto myšlenkou jsem o pár let později, někdy okolo roku 2000, začal navštěvovat různé kluby, kde se cvičí sebeobrana.
V té jsem našel, co jsem hledal, a tuto cestu již neopustil. Od té doby jsem zpravidla cvičil několik systémů či stylů najednou, výjimkou nebyly období třífázového tréninku. V roce 2009 jsem objevil moderní styly reálné sebeobrany a začal s jejich intenzivním studiem.

Zobrazit profil

Barbora Poláková, instruktorka

Instruktorka Bára Poláková může být ženám příkladem, že nejsou bezbranné a mužům varováním, že si nemají dovolovat :-)

„V roce 2004 jsem se kvůli studiu přestěhovala z malého města do Prahy. Po tom, co jsem opustila zdánlivé bezpečí kolejí a začala jsem se více pohybovat po celé Praze, jsem zažila několik nepříjemných situací a slovních konfliktů. Nicméně jsem si uvědomila, že se kdykoliv může vyskytnout situace, kdy mi slova stačit nebudou. Začala jsem navštěvovat kurz Moderní sebeobrany Pavla Houdka, který mi za pár měsíců v mnoha věcech otevřel oči, naučil předvídat a v neposlední řadě se i fyzicky bránit, a to i proti větším a silnějším jedincům. I když jsem se za krátkou dobu tréninku naučila základy, jež by mi měly stačit ke zvládnutí různých situací, chtěla jsem se učit a rozvíjet dál. Co když bude útočníků víc? Co když bude mít zbraň? Co když budu chtít ochránit jinou osobu?.“

Zobrazit profil

Tomáš Růžička, instruktor

Proč učím sebeobranu? Instruktor Tomáš Růžička odpovídá takto: 

„V dětství jsem se věnoval několik let karate a šermu. Po nepříjemném konfliktu jsem posléze přešel na kickbox, který jsem skoro čtyři roky trénoval v pražském Kosagymu. Zde jsem získal několik kyu (pásků), ale také jsem poznal omezení plynoucí z ringových sportů, projevující se hlavně pravidly, které ale mimo ring neplatí a jsou jen na škodu. Proto jsem se začal zabývat sebeobranou s co největším přenosem do skutečného života a teď už čtvrtým rokem cvičím s Pavlem Houdkem. Mimo to jsem studentem fyzioterapie na FTVS a jsem certifikovaný instruktor KB1 silového a kondičního tréninku školy KB5.“

 

Zobrazit profil

Jasmína Houdek, instruktorka

Ještě jako dívka jsem zažila znásilnění. Tato strašná zkušenost mě zavedla do oddílu bojových sportů, kde jsem trénovala s odhodláním, ale zjistila jsem, že techniky kopů a úderů mi nepomohou vyřešit prožité trauma. Uvědomila jsem si, že reálná zkušenost s násilím nemá nic společného s tréninkem v tělocvičně. V roce 2014 jsem se začala věnovat sebeobraně. Znalosti a sebevědomí, které jsem při výuce získala, mi pomohly překonat traumatický zážitek. Rozhodla jsem se nebýt už obětí.

Dnes jsem dospělá a sebejistá žena a specializuji se právě na sebeobranu pro ženy. Svoje studentky učím nejen metody, jak zneškodnit útočníka, ale především to, aby se dokázaly ozvat, když se jim něco nelíbí, aby si uměly obhájit svůj osobní prostor a naučily se, že je v pořádku, nebýt vůči všem pořád příjemná a vstřícná. Výuku sebeobrany vnímám jako svoje poslání. Dnes jsem silnější než včera a tuto sílu předávám všem těm, kteří to potřebují.

Věnuji se přednáškové činnosti, vedu firemní i otevřené kurzy, učím soukromé lekce a podílím se na projektu Poper se s tím.

Zobrazit profil

Mirek Tichý, instruktor

S Moderní sebeobranou jsem začal v roce 2015. Tréninky pro mě znamenaly rozvoj mnoha zásadních věcí: tělesné zdatnosti, základů první pomoci, povědomí o právu, ale především zvýšení sebevědomí a vědomí, že dokážu pomoci sobě i ostatním, když nastane problém. Sebeobrana pro mě zároveň byla impulsem dále se rozvíjet. Po letech stagnace v tělocvičně jsem si našel trenéra a posunul se dál, vyzkoušel jsem několik disciplín jako jsou grappling nebo box a obecně se začal cítit lépe a bezpečněji při pohybu ve městě.

Zobrazit profil

Bára Krucká, instruktorka

Před třemi lety jsem začala pracovat na pozici, kde jsem tu a tam přišla do styku s potenciálně nebezpečnými lidmi. S kolegyní jsme proto začaly chodit k Pavlovi na kurz sebeobrany.

Koncept výuky mě zaujal, přihlásila jsem se na kurz pro pokročilé a zároveň jsem se začala problematikou zabývat i po teoretické stránce, především z psychologického pohledu.

Zobrazit profil

Tomáš Batěk, instruktor

Po absolvování kurzů od Pavla Houdka mě sebeobrana nadchla natolik, že když jsem dostal možnost postoupit na instruktorskou úroveň, neváhal jsem ani vteřinu. Rád pomáhám lidem. A proto se jim snažím předávat získané dovednosti tak nejlépe, jak dovedu. Baví mě je posouvat dál a pozorovat při jejich postupném zlepšování jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Kdy se z ustrašeného člověka stává vyrovnaná a sebevědomá osoba, která vyhrává boje hlavně tím, že se nedostane vůbec do konfliktu. Ta představa, že někomu měním život k lepšímu, je opravdu naplňující.

Zobrazit profil

Gábina Praumová, instruktorka

Před dvěma lety jsem navštívila kurz Moderní sebeobrany, jelikož jsem se chtěla naučit fyzicky bránit případnému napadení a též umět pomoci druhým lidem ve stejné situaci. Vedla mě k tomu mimo jiné i negativní zkušenost s napadením mě samotné. Bylo to v mých 14 letech, takže již uplynula dlouhá doba, ale stejně jsem si nebyla jistá, jestli bych se uměla ubránit.

Sebeobrana s Pavlem a ostatními instruktory mně ukázala mnohem víc, než jen ubránit se fyzicky. Absolvovala jsem další Pavlovy kurzy a semináře, jelikož jsem chtěla být připravená na další možné situace, např. napadení více agresory nebo napadení nožem, atd. Najednou jsem sama chtěla předávat své poznatky dalším lidem. Práce s lidmi mě baví, již přes 20 let pracuji jako personalistka, tudíž mé rozhodnutí stát se též instruktorkou sebeobrany bylo jednoznačné.

Zobrazit profil

Tomáš Provazník, instruktor

Už od dětství jsem se okrajově zajímal o různé bojové sporty a sebeobranu. Ale všechno, na co jsem narazil, mi přišlo až absurdně složité a nepoužitelné v reálném životě. Když jsem se pak v roce 2014 náhodou dostal k moderní sebeobraně, tak jsem tomu moc nevěřil… Ale už od první hodiny jsem zjistil, že to je něco úplně jiného - žádné složité sestavy, ale jednoduché a funkční triky, které se naučí snad každý. Opravdu mne to chytlo a začal jsem chodit pravidelně, a to i na další specializované kurzy (obrana proti noži, bojová medicína, boj na zemi a další). S každým tréninkem jsem se učil něco nového, a to nejen o tom jak se ubránit, ale i jak pracovat s vlastní psychikou a jak předvídat situaci, aby se člověk do problému vlastně vůbec nedostal. Od prvního tréninku se toho hodně změnilo a dneska vím, že se dokážu na ulici postarat nejen sám o sebe, ale v případě potřeby i o druhé.

Zobrazit profil