Pavel Houdek, hlavní instruktor

Jakou měl motivaci k vytvoření kurzů sebeobrany zakladatel Pavel Houdek:

Můj příběh začal ve škole, kdy jsem byl šikanované dítě. Pravidelně jsem domů chodil zbitý a ponížený. V pubertě jsem se rozhodl, že už si útlak a bití líbit nenechám a začal jsem cvičit bojové sporty. Trénoval jsem roky několikrát týdně, skládal zkoušky, dostával barevné pásky, jenom abych zjistil, že perfektní kop ani úder nejsou tím nejlepším řešením v případě, že si mě vybere agresor.

Mnohem lepší je, když si včas všimnu, že se něco chystá, a agresorovi se vyhnu. Pokud to nejde, je lepší vést dialog s agresorem tak, aby k útoku vůbec nedošlo. A pokud k fyzickému konfliktu nakonec přeci jen dojde, je mnohem lepší jej ukončit co nejdříve a útočníka zpacifikovat, než kolem sebe poskakovat a vyměňovat si údery a kopy z bojových umění.

Ale to mě na tréninku bojových sportů nikdo neučil. Musel jsem se hledat jinde a po dvou desetiletích výzkumu a pátrání v oblasti psychologie, fyziologie, práva, ale i například pedagogiky, jsem sestavil vlastní systém, který je orientován tak, aby obyčejným lidem, kterým se násilí hnusí a nechtějí se učit prát, umožnil vypořádat se s agresí efektivně a rychle.

Zobrazit profil

Barbora Poláková, instruktorka

Instruktorka Bára Poláková může být ženám příkladem, že nejsou bezbranné a mužům varováním, že si nemají dovolovat :-)

„V roce 2004 jsem se kvůli studiu přestěhovala z malého města do Prahy. Po tom, co jsem opustila zdánlivé bezpečí kolejí a začala jsem se více pohybovat po celé Praze, jsem zažila několik nepříjemných situací a slovních konfliktů. Nicméně jsem si uvědomila, že se kdykoliv může vyskytnout situace, kdy mi slova stačit nebudou. Začala jsem navštěvovat kurz Moderní sebeobrany Pavla Houdka, který mi za pár měsíců v mnoha věcech otevřel oči, naučil předvídat a v neposlední řadě se i fyzicky bránit, a to i proti větším a silnějším jedincům. I když jsem se za krátkou dobu tréninku naučila základy, jež by mi měly stačit ke zvládnutí různých situací, chtěla jsem se učit a rozvíjet dál. Co když bude útočníků víc? Co když bude mít zbraň? Co když budu chtít ochránit jinou osobu?.“

Zobrazit profil

Tomáš Růžička, instruktor

Proč učím sebeobranu? Instruktor Tomáš Růžička odpovídá takto: 

Když jsem se v pubertě stal nedobrovolným účastníkem velice nepříjemného konfliktu, zjistil jsem, že tréninky šermu a karate z dětství mi jsou k ničemu. Abych byl příště lépe připraven, začal jsem trénovat kickbox. Vydržel jsem u něj čtyři roky a získal i několik kyu (pásků). Všiml jsem si však, že ringové sporty mají celou řadu omezení, plynoucí z pravidel - ty však venku na ulici neplatí a jsou jen na škodu.
Začal jsem se proto věnovat sebeobraně s co největším přesahem do reálného života. Od roku 2011 cvičím Moderní sebeobranu. Získané zkušenosti chci předávat dál těm, co je potřebují, proto zde dnes působím jako instruktor. Zájem o pohyb obecně mě také přivedl ke studiu fyzioterapie na FTVS; na zdravý pohyb dbám samozřejmě i při tréninku. 
Kromě Moderní sebeobrany se věnuji silovému tréninku a jsem také certifikovaný instruktor StrongFirst, působící ve škole KB5.

Zobrazit profil

Jasmína Houdek, instruktorka

Ještě jako dívka jsem zažila znásilnění. Tato strašná zkušenost mě zavedla do oddílu bojových sportů, kde jsem trénovala s odhodláním, ale zjistila jsem, že techniky kopů a úderů mi nepomohou vyřešit prožité trauma. Uvědomila jsem si, že reálná zkušenost s násilím nemá nic společného s tréninkem v tělocvičně. V roce 2014 jsem se začala věnovat sebeobraně. Znalosti a sebevědomí, které jsem při výuce získala, mi pomohly překonat traumatický zážitek. Rozhodla jsem se nebýt už obětí.

Dnes jsem dospělá a sebejistá žena a specializuji se právě na sebeobranu pro ženy. Svoje studentky učím nejen metody, jak zneškodnit útočníka, ale především to, aby se dokázaly ozvat, když se jim něco nelíbí, aby si uměly obhájit svůj osobní prostor a naučily se, že je v pořádku, nebýt vůči všem pořád příjemná a vstřícná. Výuku sebeobrany vnímám jako svoje poslání. Dnes jsem silnější než včera a tuto sílu předávám všem těm, kteří to potřebují.

Věnuji se přednáškové činnosti, vedu firemní i otevřené kurzy, učím soukromé lekce a podílím se na projektu Poper se s tím.

Zobrazit profil

Mirek Tichý, instruktor
První kurz u Moderní sebeobrany jsem absolvoval v roce 2015. Dal mi mnoho zásadních věcí. Zejména zvýšení sebevědomí a vědomí, že dokážu pomoci sobě i ostatním, když nastane problém, ale také základy první pomoci, povědomí o právní úpravě sebeobrany, a v pozdějších kurzech pro pokročilé i rozvoj tělesné zdatnosti.
 
Tréninky Moderní sebeobrany se pro mě staly impulsem dále se rozvíjet. Po letech stagnace jsem si našel trenéra a posunul se dál v silovém tréninku, vyzkoušel jsem několik disciplín v oblasti bojových sportů jako jsou grappling nebo box a obecně se začal cítit lépe a bezpečněji při pohybu ve městě.
 
Nejenom dovednosti, ale především tento pocit svobody chci předávat i ostatním, proto jsem začal v Moderní sebeobraně působit jako instruktor. Díky svému povolání lektora jazyků mám blízko k práci se studenty a v rámci Moderní sebeobrany se proto podílím i na rozvoji pedagogické části výuky.
 

Zobrazit profil

Bára Krucká, instruktorka
V roce 2015 jsem začala pracovat na pozici, kde jsem tu a tam přišla do styku s potenciálně nebezpečnými lidmi. S kolegyní jsme proto začaly chodit na kurz Moderní sebeobrany.
 
Koncept výuky mě zaujal a odnesla jsem si z něj mnoho do svého profesního i osobního života. Ve studiu jsem proto pokračovala na kurzu pro pokročilé a zároveň jsem se začala problematikou zabývat i po teoretické stránce, především z psychologického pohledu. 
 
Ve své práci jsem vždy vyhledávala pozice, kde jsem pomáhala lidem, ať už šlo o sociální práci nebo pomoc dětem. Bylo pro mě proto přirozené, že jsem se začala působit jako instruktorka Moderní sebeobrany a získané zkušenosti začala předávat dál těm, co je potřebují.
 

Zobrazit profil

Tomáš Batěk, instruktor

Po absolvování kurzů od Pavla Houdka mě sebeobrana nadchla natolik, že když jsem dostal možnost postoupit na instruktorskou úroveň, neváhal jsem ani vteřinu. Rád pomáhám lidem. A proto se jim snažím předávat získané dovednosti tak nejlépe, jak dovedu. Baví mě je posouvat dál a pozorovat při jejich postupném zlepšování jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Kdy se z ustrašeného člověka stává vyrovnaná a sebevědomá osoba, která vyhrává boje hlavně tím, že se nedostane vůbec do konfliktu. Ta představa, že někomu měním život k lepšímu, je opravdu naplňující.

Zobrazit profil

Gábina Praumová, instruktorka

Když mi bylo 14, zažila jsem napadení. Útočník mě zatlačil do domu a já nebyla schopná nějak zareagovat. Naštěstí ho vyplašil soused a pachatel utekl. Od té doby uplynula už dlouhá doba, přesto jsem si dlouho nebyla jistá, zda bych se v podobném případě už ubránit dokázala. V roce 2015 jsem proto navštívila kurz Moderní sebeobrany.

Naučila jsem se mnohem víc, než jen ubránit se fyzicky - například umět pomoci druhým lidem ve stejné situaci. Sebeobrana mě velmi baví, intenzivně jsem proto navštěvovala další specializované semináře (obrana proti napadení nožem, obrana při napadení více útočníky atd.) a kurzy pro pokročilé.

Miluji práci s lidmi. Přes 20 let pracuji jako personalistka. Chci lidem předávat zkušenosti a poznatky a vést je k lepší verzi sebe samých. Proto jsem se stala instruktorkou Moderní sebeobrany.

Zobrazit profil

Tomáš Provazník, instruktor

Už od dětství jsem se okrajově zajímal o různé bojové sporty a sebeobranu. Ale všechno, na co jsem narazil, mi přišlo až absurdně složité a nepoužitelné v reálném životě. Když jsem se pak v roce 2014 náhodou dostal k moderní sebeobraně, tak jsem tomu moc nevěřil… Ale už od první hodiny jsem zjistil, že to je něco úplně jiného - žádné složité sestavy, ale jednoduché a funkční triky, které se naučí snad každý. Opravdu mne to chytlo a začal jsem chodit pravidelně, a to i na další specializované kurzy (obrana proti noži, bojová medicína, boj na zemi a další). S každým tréninkem jsem se učil něco nového, a to nejen o tom jak se ubránit, ale i jak pracovat s vlastní psychikou a jak předvídat situaci, aby se člověk do problému vlastně vůbec nedostal. Od prvního tréninku se toho hodně změnilo a dneska vím, že se dokážu na ulici postarat nejen sám o sebe, ale v případě potřeby i o druhé.

Zobrazit profil