Akční víkend bude věnovaný bojové medicíně, tedy kombinaci sebeobrany a první pomoci. Samotná obrana může být v reálné situaci jen prvním krokem. Po úspěšném dokončení naší obrany nás totiž mnohdy může čekat další boj, tentokrát o zdraví nebo život.

Po útoku může zůstat na zemi zraněný někdo z našich blízkých, kdo byl s námi. I po úspěšné obraně můžeme být zraněni i mi sami, zejména, pokud byl útočník ozbrojen. Rozdíl mezi přežitím a nepřežitím, nebo přežitím s vážnými trvalými následky, může být v řádu vteřin. Stejně jako v obraně samotné nebude rozhodovat to, co víte, ale to, co umíte a máte nazkoušeno pod stresem.

Na akčním víkendu se naučíme rozumět, jaké zbraně způsobují jaká poranění, čím a kde jsou nebezpečná, která místa na lidském těle jsou zranitelná a podle toho volit priority ošetření. Naučíme se jasný postup pro situaci, kdy je někdo zraněn fyzickým útokem. Nadrilujeme život zachraňující úkony. Naučíme se zaházet se základním zdravotnickým materiálem, ale také improvizovat s věcmi denní potřeby.

Získané dovednosti budou užitečné nejen v sebeobraně, ale v jakékoliv krizové situaci: živelné katastrofě, průmyslové havárii, masové střelbě, autonehodě...
 
V programu se vyváženě střídá teorie, praxe a nácviky tak, abychom se úplně neunavili, ale naopak se co nejvíce naučili...

 

Kdy a kde

  • termín: víkend 1.-2.února 2020
  • tréninkový čas: sobota 9:30-17:30, neděle 9:30-16:00
  • místo: Praha-Letná
  • cena: 2 900,-

Co se naučíte

  • stanovit si v krizové situaci pod stresem priority a jasný plán
  • rozumět závažnosti poranění
  • ošetřit sama sebe nebo ostatní
  • improvizovat v situaci bez dostupnosti zdravotnického materiálu